Вести

| 07.12.2001 - 2:00h

Водич кроз Одељење унутрашњих послова Нови Београд

У сарадњи Скупштине општине и ОУП-а, урађен је „Водич кроз Одељење унутрашњих послова Нови Београд“. Водич је намењен припадницима ОУП-а да би грађанима могли да пруже неопходне информације о издавању докумената или исправа које су у надлежности новобеоградског Одељења унутрашњих послова, као што су: пријава или ођава пребивалишта, пријава боравка или одласка у иностранство, издавање, замена или издавање дупликата личне карте, путне исправе, набавка или регистрација оружја и миниције, уверења о осуђиваности или неосуђиваности, пријем у држављанство странаца, захтев за упис у матичну књигу југословенских држављана, захтев за прихватање у југословенско држављанство, продужење и замена возачких дозвола, регистрација или ођава возила, регистрација трактора, тракторских приколица, мотокултуватора, радних машина, бицикла са мотором, итд.
У Водичу се налазе и бројеви жиро рачуна, тачни износи такси које треба уплатити приликом издавања документа, као и телефонски именик општинских служби, образовних установа и дечијих вртића, месних заједница, здравствених установа, хотела и бензинских пумпи у Новом Београду.
Иницијатива за штампање Водича потекла је од господина Жељка Ожеговића, председника СО Нови Београд, са циљем да поред „Водича кроз општинску управу“, које је добило свако новобеоградско домаћинство, ово буде још један корак ка бржем и бољем информисању грађана о томе како и где могу да остваре своја права која су у надлежности Општине и ОУП-а Нови Београд.
У припреми је и брошура „Водич кроз Републичку управу јавних прихода – одељења Нови Београд“.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд