Вести

web-pozivnica-branko-dimitrijevic

Изложба Бранка Димитријевића у Блок галерији

У новобеоградској Блок галерији, Јурија Гагарина 221, у петак, 23. СЕПТЕМБРА, с почетком у 19 часова, биће отворена изложба слика и цртежа, аутора БРАНКА ДИМИТРИЈЕВИЋА, под насловом "АНЂЕЛИ", који ће се београдској публици представити радовима насталим у протекле две године. Бранко

nbgd-default

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води” са прикључком до БИП-а, градске општине Сурчин, Нови Београд, Чукарица и Савски венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 16. августа 2016. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води” са прикључком до БИП-а, Градске општине Сурчин,

web-pozivnica-ilija-ilic

Изложба Илије Илића у Блок галерији

У новобеоградској Блок галерији, Јурија Гагарина 221, у петак, 09. СЕПТЕМБРА, с почетком у 20 часова, биће отворена изложба , аутора ИЛИЈЕ ИЛИЋА, под називом "ЗВУК ПОСЛЕ ГОНГА", који ће се београдској публици представити радовима насталим у протекле две године. Илија

nbgd-default-90x81

Рани јавни увид у План детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла Београд“ градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 16.08.2016. год., на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19.

nbgd-default

Одлука председника о одабиру пројеката удружења из буџета ГО Нови Београд од 30.8.2016.

Одлука председника о одабиру пројеката удружења из буџета ГО Нови Београд од 30.8.2016. може бити преузета на линку испод. odluka-br-143

ОСТАЛE ВЕСТИ

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд