Vesti

| 12.09.2001 - 2:00h

U Opštini Novi Beograd formirani su Savet za kulturu, Savet za urbanizam i izgradnju Novog Beograda i Savet za ekologiju

Savet za kulturu je formiran 20. marta 2001. godine.
Predsednik Saveta je Milivoje Majstorović, dramaturg, a članovi su Margareta Kecerin, filolog, Tanasije Uzunović, glumac i odbornik, Milan Radulović, profesor i Zoran Stamenković, zamenik sekretara Skupštine opštine.
U okviru ideje »Probudimo veliku spavaonicu« Savet za kulturu je do sada organizovao gostovanje »Ošišanog ježa«, proslavu »U čast Hilandara«, Novogodišnje predstave za decu, promociju knjige Gorana Petrovića »Sitničarnica kod srećne ruke«, gostovanja danske folklorne grupe »ZAAR«, pozorišta Dadov sa predstavom »Siroti mali hrčki« i Akademije lepih umetnosti sa predstavom »Ujež«. Na otvorenom prostoru ispred novobeogradske Opštine održani su »Bager šou«, kada je promovisan časopis Bager, i »Brejk dens šou«.

Savet za urbanizam i izgradnju Novog Beograda formiran je 3. maja 2001. godine.
Predsednik Saveta je Zoran Pavlović, inženjer elektrotehnike i član Izvršnog odbora SO Novi Beograd, a članovi su prof dr Darko Marušić, prof. dr Milan Rakočević, Branislav Popović, arhitekta, mr Bojan Kovačević, arhitekta i Vlada Slavica, glavni projektant u »Energoprojektu – Hidroinženjeringu«, arhitekta. U radu Saveta učestvuje i Antonije Antić, takođe arhitekta, predsednik Komisije za urbanizam SO Novi Beograd i član Gradske komisije za urbanizam.
Savet je osnovan prvenstveno zbog toga što je u toku izrada Generalnog urbanističkog plana Beograda, u okviru kog će biti izrađen i Generalni urbanistički plan Novog Beograda. Cilj Opštine Novi Beograd je bio da formiranjem Saveta čiji članovi su vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti utiče na kvalitet rešenja u Generalnom urbanističkom planu. Želja Saveta i nove demokratske vlasti Opštine je da se promeni fizionomija Novog Beograda, da ne bude samo spavaonica, a to će se postići izgradnjom poslovnih objekata, kulturnih centara i industrijskih objekata, koji neće zagađivati životnu sredinu.

Savet za ekologiju za područje Novog Beograda formiran je 19. juna 2001. godine
Koordinator Saveta je Marina Čarapić, profesor i član Izvršnog odbora, a članovi su prof. dr Borivoje Mijatović, hidrogeolog, potpredsednik SO Novi Beograd, prof. dr Luka Knežić, tehnolog i odbornik, prim. dr Slavko Maksimović, mr Verica Gburčik, metereolog, Aleksandar Æordaš, etnolog i Ivana Mašković, turizmolog i odbornik.
Zadatak Saveta je da prati stanje u oblasti ekologije na području Opštine, da predlaže i inicira aktivnosti koje doprinose razrešavanju postojećih problema u ovoj oblasti, da predloge koje Izvršni odbor prihvati blagovremeno, stručno i efikasno sprovodi.
Od kada je obrazovan Savet se bavio identifikacijom problema i pripremama za predstojeću Međunarodnu konferenciju o zaštiti životne sredine, koja će se održati u Centru Sava, pod pokroviteljstvom predsednika Vojislava Koštunice i Patrijarha srpskog gospodina Pavla.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd