Вести

| 11.09.2001 - 2:00h

Састанак у Скупштини општине Нови Београд о решавању проблема одлагања медицинског отпада из Института за мајку и дете

У Скупштини општине Нови Београд, 5. септембра 2001. године, одржан је састанак поводом решавања проблема одлагања медицинског отпада из Института за мајку и дете. Састанку су присуствовали: Жељко Ожеговић, председник Општине, Боривоје Мијатовић, потпредседник, Никола Лазић, потпредседник Извршног одбора, Дарко Мишић, члан ИО, Милан Димитријевић, секретар Градског секретаријата за здравство, Милош Алигрудић, члан ИО Скупштине Града, Радомир Мијић, из Градског секретаријата за заштиту животне средине, прим. др Драгутин Тричковић, помоћник директора Института за мајку и дете, Неда Коваленко, лекар спец. хигијене, из Градског завода за заштиту здравља, прим. др Славко Максимовић, члан Савета за екологију Општине Нови Београд и Живадин Митровић, новинар, представник грађана МЗ »Павиљони«.

Састанак је водио Никола Лазић.

Боривоје Мијатовић је истакао да је Савет за екологију Општине уочио проблем, који се мора хитно решити, али не привремено, већ дугорочно. Отежавајућа околност је што се Институт налази у густо насељеном делу града.

Прим. др Драгутин Тричковић, је констатовао да је проблем одлагања медицинског отпада проблем свих медицинских установа у граду, а не само Института за мајку и дете. Законом је предвиђен начин одлагања медицинског отпада, чега се Институт придржава колико год је то могуће. Контејнери у које се отпад одлаже су на слободном простору, па иако је из Института захтевано да се он огради и закључа, недостатак материјалних средстава спречава макар такво привремено решавање овог проблема. Месечно се утроши 6000 пластичних кеса за отпад, а сем тога, он се одлаже и у специјалне кутије. Искоришћене игле се скидају са шприцева и одлажу у посебне тегле, у којима постоји течност која их стерилише, тако да нису опасне. Господин Тричковић је подсетио присутне да је Институт установа са 450 лежајева, 400 лежећих болесника и да се свакодневно припрема по 2000 оброка. ЈКП »Градска чистоћа« шест дана у недељи празни контејнере.

Живадин Митровић, представник грађана Месне заједнице »Павиљони«, који су, такође, покренули иницијативу да се овај проблем хитно реши, рекао је да се контејнери налазе 10 до 12 корака испод прозора стамбене зграде, а у близини су и две велике ромске породице, чија деца су свакодневно у контакту са отпадом. Сем тога, мачке и пси луталице развлаче отпад, скупљају се муве и шири се неугодан мирис. Станари околних зграда боје се заразе и захтевају да се проблем реши.

Милан Димитријевић се сложио да је проблем заиста комплексан, јер постоји на нивоу целог Београда, па и шире. Постоје иницијативе из Скупштине града да се, у сарадњи са Градским Заводом за заштиту здравља, направи пројекат за уништавање медицинског отпада, у који мора да се укључи и
Република. Што се тиче Института за мајку и дете, бар привремено је неопходно оградити контејнере, мада и даље остаје проблем близине стамбених објеката. Господин Димитријевић је нагласио да је овај састанак показатељ добре воље за решавање тог проблема.

Милош Алигрудић, који је обишао Институт поставио је питање надлежности, јер постоје ограђени и улични контејнери, а Комунална инспекција је надлежна само за јавне површине. Он сматра да ограђивање контејнера није довољно добро решење, јер ће се неугодан мирис и даље ширити. Предложио је да се направе боксови, или анекси за одлагање медицинског отпада, тако да то не буде споља видљиво, а и да грађани не буду изложени неугодним мирисима.
Он је, такође, обећао да ће Град, уколико се донесе одлука да се изгради посебан објекат, учинити све да се потребне дозволе добију што пре, а средства ће се обезбедити заједничким напорима Општине, Града и Републике.

Неда Коваленко, која станује у близини Института и сваки дан пролази поред њега потврдила је постојање тог комплексног проблема. Међутим, нагласила је да је то само »врх леденог брега« јер у Београду постоји 26 стационарних медицинских установа, са укупно 12000 постеља, а проблем огромног медицинског отпада нигде није решен на задовољавајући начин.
Додатни проблем је недостатак средстава за класификацију медицинског отпада, нестручност особља, које је уз то слабо плаћено, што се одражава на квалитет урађеног посла. Већина контејнера у здравственим установама су власништво »Градске чистоће«, али се никад не перу, јер постоји сукоб надлежности.
Велики проблем је и недостатак депонија. Сав медицински отпад се депонује у Винчу, а у близини тог отпада живе Роми.
Докторка Коваленко је подсетила да у Институту за мајку и дете постоји и проблем буради са помијама, које се не празне редовно.
Као једно од могућих решења госпођа Коваленко је предложила да се у кругу Института направи посебан објекат са прикључком за воду и вентилацијом, наглашавајући да медицински отпад није заразан, али да све то делује веома неугледно.
Такође је предложила да се, због сложености проблема, он реши заједно на три нивоа, општинском, градском и републичком. Градски завод за заштиту здравља, због недостатака средстава, може само да сними стање и понуди смернице у складу са светским стандардима.

Жељко Ожеговић је предложио да се проблем одлагања медицинског отпада у Институту за мајку и дете, иако је очигледно општи и дугорочно мора да га решава Министарство за здравље, на локалном нивоу привремено реши и санира заједничким програмом мера, налажењем средстава и координираном акцијом Града и Општине Нови Београд.

Уз сагласност свих присутних закључено је следеће:

1. Проблем одлагања медицинског отпада је комплексан и захтева ангажовање на три нивоа: локалном, градском и републичком.

2. Да представници Градског секретаријата за здравље, Градског завода за заштиту здравља и Општине, што хитније, већ у петак, 7. септембра 2001. године, поново обиђу Институт за мајку и дете и направе пресек стања у писаној информацији са предложеним решењима.
У решавање проблема нужно је укључити и Републичког санитарног инспектора.

3. Да се након тога организује нови састанак у Институту за мајку и дете на ком би требало да се донесу конкретне мере за хитно санирање проблема.

4. Да се заједнички покрене иницијатива према Републичким органима за решавање проблема уклањања опасног отпада и решавање проблема депонија.

Поменут је и проблем једносмерне улице Радоје Дакић, поред Института за мајку и дете. Ту улицу возачи користе као двосмерну, па се возила Хитне помоћи свакодневно ту заглављују, уместо да им буде омогућен слободан и брз пролаз. О овоме је неопходно обавестити Градски секретаријат за саобраћај и Саобраћајну полицију.

На састанку је показана добра воља свих присутних да се проблем брзо и конструктивно реши.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд