Вести

| 18.08.2001 - 2:00h

Реконструкција шалтер-сале Скупштине општине Нови Београд

У периоду од 18. августа до 15. септембра 2001. трајаће радови на реновирању хола у згради СО Нови Београд у коме се налазе шалтери служби општинске управе и Војвођанске банке – филијале Нови Београд. Подсећамо грађане да је у току уградња нове, дигиталне телефонске централе, са нових 200 бројева и говорним аутоматом. Грађани ће бити у могућности да добију све потребне информације о раду општинскле управе и надлежних служби у току целог дана од 00 до 24 часа.
У периоду од 18. августа до 15. септембра 2001. трајаће радови на реновирању хола СО Нови Београд у коме се налазе шалтери служби општинске управе и Војвођанске банке – филијала Нови Београд.
Челници општине и Војвођанска банка постигли су споразум о реконструкцији и уређењу шалтер сале чиме ће се, у интересу грађана Новог Београда, битно унапредити радни услови општинских служби, писарнице, архиве и банке. Осим реновирања сале предвиђена је и набавка неопходних уређаја за њену климатизацију. Радови ће се изводити свакодневно, поподне и викендом, како се не би реметио рад шалтерских служби. Према уговору рок за завршетак радова је 30 дана.
У току је уградња нове дигиталне телефонске централе са говорним аутоматом, који ће грађанима омогућити да позивом на одређени број добију потребне информације шта им је све потребно за оверу преписа, дописа и рукописа, заказивање венчања, оснивање радњи и других уверења и решења из надлежности општинских одељења за Општу управу, Одељења за привреду, финансије и друштвене делатности, Одељења за грађевинске и комунално стамбене послове и Одељења за имовинско-правне послове. Грађани ће такође бити у могућности да, коначно, телефонским путем добију и све потребне информације из делокруга рада Републичке управе јавних прихода, одељења Нови Београд, које је учествовало у набавци дигиталне телефонске централе.
Ово је још један корак којим нова општинска власт жели да осавремени и унапреди рад управе у намери да материјално-технички запуштену зграду реновира и опреми савременом информационом техником, а све у циљу да општинска администрација постане сервис грађана Новог Београда.
Обавештавамо све грађане који користе Интернет да је адреса веб сајта Скупштине општине Нови Београд www.новибеоград.орг.yу, где, такође, могу наћи све потребне информације.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд