Вести

| 01.10.2001 - 2:00h

Регистрација станарских права у Републици Хрватској

У Скупштини општине Нови Београд почела је Регистрација станарских права у Републици Хрватској.
Попуњавање Регистрационих образаца вршиће се у Повереништву за избеглице СО Нови Београд (Бул. Михајла Пупина 167), у соби 14, И спрат, радним данима, од 8,00 до 15,00 часова. Обрасце ће моћи да попуне само лица која су станарско право остварила до 31. децембра 1990. године. Крајњи рок за попуњавање регистрационог обрасца за пријаву стеченог станарског права у Хрватској је 20. октобар 2001. године. Сва обавештења о Регистрацији избегла и прогнана лица могу добити у Повереништву за избеглице Општине Нови Београд, на телефон 3106-814. Позивамо сва избегла и прогнана лица која живе на територији Новог Београда, а остварила су станарско право у Хрватској до 31. децембра 1990, да дођу и попуне Регистрациони образац.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд