Правна помоћ

Потребна документација:

– Лична карта – на увид

Место пријема странака: канцеларија бр. 89 и 90-други спрат

Радно време са странкама: радним даном 08,30-13.00

 

 

Пријем странака

– услуге давања усмених, бесплатних правних савета пружају се искључиво грађанима са територије градске општине Нови Београд на основу усменог, личног захтева и то  сваког радног дана  од  8,30 до 13,00 часова.

– за састављање поднесака за судске и друге државне органе ( тужбе, жалбе, молбе, пуномоћја, уговоре, предлоге, ургенције, споразуме, пријаве, кривичне пријаве…) се заказује израда по пријему странке за први слободни термин.

Да би остварили право на бесплатну правну помоћ грађани прилажу документ,

којим се потврђује статус и то :

 За кориснике новчане помоћи преко Центра за социјални рад

Доставити: Решење центра за социјални рад

 За незапослена лица

Доставити: уверење Националне службе за запошљавање или уверење ( потврду ) РФ ПИО

 За запослене, који примају минималну зараду

Доставити: потврду послодавца о примањима

 За пензионере са најнижом пензијом

Доставити: последњи чек од пензије

 За лица, која остварују права у поступку остваривања права везаних за својство ратних или мирнодопских инвалида, инвалида рада или породичног инвалида;

Доставити: решење о инвалидности

 За избегла и расељена лица

Доставити:избегличку легитимацију, односно легитимацију расељеног лица, пријаву боравка и личну карту

За сва остала лица – накнада за услуге пружања правне помоћи износи 50% од износа предвиђеног Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката, на основу чл. 12. Статута градске општине Нови Београд (Сл. лист града Београда, бр. 3/11 и 33/13-пречишћен текст );  Одлуке о пружању правне помоћи у градској општини Нови Београд (Сл. лист града Београда, бр.28/06 ).

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд