Povereništvo Komeserijata za izbeglice i migracije

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd