Overa punomoćja

Potrebna dokumentacija:

– Obrazac ili dokument za potpis (punomoćje, ovlašćenje…)

– Najmanje 2 primerka

– Važeća lična karta, a za strance važeći pasoš

– Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:

Jedna kopija ostaje u arhivi Opštine

Republička administrativna taksa: 560 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Navedena taksa važi za jedan primerak. Za svaki sledeći overeni primerak

plaća se po 260 din.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri od 5 do11

Mesto rešavanja predmeta: šalteri od 5 do11

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07-19.00

Subotom od 08-14

Telefon za informacije:  011 785-0-785

Napomena:

Neophodno je lično prisustvo

OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR GO NOVI BEOGRAD U UL. JURIJA GAGARINA

BR.81 (BLOK 70) pruža napred navedene usluge radnim danima u vremenu od

08-16 časova.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd