Overa prepisa

Potrebna dokumentacija:

– Original dokumenta na uvid

– Najmanje 2 fotokopije

– Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:

Jedna kopija ostaje u arhivi Opštine

Republička administrativna taksa: 690 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Navedena taksa važi za jedan primerak i jedan list. Za svaki

sledeći overeni polutabak (list A4 formata) plaća se po 390 din.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri od 5 do11

Mesto rešavanja predmeta: šalteri od 5 do11

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07-19.00

Subotom od 08-14

Telefon za informacije: 011 785-0-785

OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR GO NOVI BEOGRAD U UL. JURIJA GAGARINA

BR.81 (BLOK 70) pruža napred navedene usluge radnim danima u vremenu od

08-16 časova.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd