Овера потписа

Потребна документација:

– Образац

– Најмање 2 примерка

– Важећа лична карта, а за странце важећи пасош

– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Један примерак остаје у архиви Општине

Републичка административна такса: 690 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на броj: 59-013

Наведена такса важи за један примерак. За сваки следећи оверени примерак

плаћа се по 390 дин.

Место предаје документације: шалтери od 5 do11

Место решавања предмета: шалтери od 5 do11

Радно време са странкама: радним даном 07-19.00

Суботом од 08-14

Телефон за информације: 011 785-0-785

Напомена:

Неопходно је лично присуство

 

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд