Overa ličnih izjava

Potrebna dokumentacija:

– Važeća lična karta, a za strance važeći pasoš

– Dokumenta za overu

– Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:

Jedan primerak ostaje u arhivi Opštine

Republička administrativna taksa: 690 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Navedena taksa važi za jedan primerak izjave. Za svaki sledeći overeni

primerak plaća se po 390 din.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri od 5

Mesto rešavanja predmeta: šalteri od 5

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07-19.00

Subotom od 08-14

Telefon za informacije:  011 785-0785

Napomena:

Neophodno je lično prisustvo

OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR GO NOVI BEOGRAD U UL. JURIJA GAGARINA

BR.81 (BLOK 70) pruža napred navedene usluge radnim danima u vremenu od

08-16 časova.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd