Овера личних изјава

Потребна документација:

– Важећа лична карта, а за странце важећи пасош

– Документа за оверу

– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Један примерак остаје у архиви Општине

Републичка административна такса: 690 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Наведена такса важи за један примерак изјаве. За сваки следећи оверени

примерак плаћа се по 390 дин.

Место предаје документације: шалтери od 5

Место решавања предмета: шалтери od 5

Радно време са странкама: радним даном 07-19.00

Суботом од 08-14

Телефон за информације:  011 785-0785

Напомена:

Неопходно је лично присуство

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ГО НОВИ БЕОГРАД У УЛ. ЈУРИЈА ГАГАРИНА

БР.81 (БЛОК 70) пружа напред наведене услуге радним данима у времену од

08-16 часова.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд