Overa izjave dva svedoka

Potrebna dokumentacija:

– Obrazac

–Najmanje 2 primerka

– Lične karte svedoka

– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Knjižara (Službeni glasnik, Savremena…) i u opštini

Napomena vezana za dokumentaciju:

Ukoliko izjava treba da sadrži više teksta nego što dozvoljava prostor

obrasca, ne mora se koristiti obrazac. Jedna kopija ostaje u arhivi Opštine.

Republička administrativna taksa: 1080 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Navedena taksa važi za jedan primerak. Za svaki sledeći overeni primerak

plaća se po 780 din.

Mesto predaje dokumentacije:  šalteri od 5 do11

Mesto rešavanja predmeta:  šalteri od 5 do11

Radno vreme sa strankama:  radnim danom 07-19.00

Subotom od 08-14

Telefon za informacije: 011 785-0-785

Napomena:

Neophodno je lično prisustvo svedoka. Prisustvo stranke kojoj se izjava daje nije

neophodno.

OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR GO NOVI BEOGRAD U UL. JURIJA GAGARINA

BR.81 (BLOK 70) pruža napred navedene usluge radnim danima u vremenu od

08-16 časova.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd