Овера изјаве два сведока

Потребна документација:

– Образац

–Најмање 2 примерка

– Личне карте сведока

– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Књижара (Службени гласник, Савремена…) и у општини

Напомена везана за документацију:

Уколико изјава треба да садржи више текста него што дозвољава простор

обрасца, не мора се користити образац. Једна копија остаје у архиви Општине.

Републичка административна такса: 1080 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Наведена такса важи за један примерак. За сваки следећи оверени примерак

плаћа се по 780 дин.

Место предаје документације:  шалтери od 5 do11

Место решавања предмета:  шалтери od 5 do11

Радно време са странкама:  радним даном 07-19.00

Суботом од 08-14

Телефон за информације: 011 785-0-785

Напомена:

Неопходно је лично присуство сведока. Присуство странке којој се изјава даје није

неопходно.

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ГО НОВИ БЕОГРАД У УЛ. ЈУРИЈА ГАГАРИНА

БР.81 (БЛОК 70) пружа напред наведене услуге радним данима у времену од

08-16 часова.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд