Obaveštenje o nezakonito izgrađenom objektu

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd