Стари и нови називи улица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  На седници Скупштине града Београда одржаној 08.06.2016. године донето је Решење о промени назива улица у Новом Београду, и додели имена тргу:

-Улици Гоце Делчева мења се назив и одређује нов назив: Булевар Маршала Толбухина,

-Улици Похорска мења се назив и одређује нов назив: Генерал Жданова,

-Делу Улице Трешњин цвет који почиње између бројева 3 и 13 и иде поред броја 11 одређује се назив : Улица Конфуција

-Додељује се назив трга на простору између Улице Трешњиног цвета и Конфуцијеве улице где ће се налазити будући Кинески културни центар: Трг пријатељства Србије и Кине.

„Сл. лист града Београда“ број 45/13“

-Делу улице Др Ивана Рибара, који почиње од краја Грчке улице и иде у правцу улица Војвођанске и Виноградске одређује се назив: Улица Срђана Алексића.

„Сл. лист града Београда“ број 17/12“

– Новој улици, паралеленој са Улицом др Ивана Рибара (у блоку 72), која иде од Савског насипа до кућа у Виноградској улици према Сурчину, одређује назив: Улица Милеве Марић Ајнштајн

„Сл. лист града Београда“ број 10/11“

– Улици трећој паралелно са Улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица белфортска;

– Улици другој паралелно са Улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица Ксантија;

– Улици првој десно од Улице Владимира Погачића коју спаја са улицом Универзијаде одређује се назив: Улица сајџијска;

– Улици другој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица казанџијска;

– Улици четвртој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица столарска;

– Улици седмој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица опанчарска;

– Улици шестој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица књиговезачка;

– Улици четрнаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица пекарска;

– Улици деветој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица савских аласа;

– Улици осмој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица лађарска;

– Улици десетој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица бачварска;

– Улици једанаестој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица вајарска;

– Улици првој лево од Сурчинског пута одређује се на-зив: Улица зографска;

– Улици петнаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица обућарска;

– Улици првој паралелно са улицом Жртава бомбардовања одређује се назив: Улица кројачка;

– Улици првој паралелно са Кројачком одређује се на-зив: Улица токарска;

– Улици другој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица јорганџијска;

– Улици трећој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица ткачка;

– Улици четвртој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица колачарска;

– Улици петој паралелној са Кројачком одређује се назив: Улица дуборезачка;

– Улици шестој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица везиљска;

– Улици седмој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица грнчарска;

– Улици четвртој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица јувелирска;

– Улици другој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица косачка;

– Улици првој десно од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица пчеларска;

– Улици првој паралелно (у правцу Сурчина) са Рембрантовом одређује се назив: Улица берачка;

– Улици шеснаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица јеврејских жртава;

– Улици првој паралелно са Сурчинском и управној на улицу Универзијаде одређује се назив: Улица жртава бомбардовања;

– Улици петој десно од сурчинског пута одређује се назив: Улица ромских жртава;

– Улици првој паралелно са улицом Јурија Гагарина (према Бежанији) одређује се назив: Улица европска;

– Улици другој паралелно са улицом Јурија Гагарина (према Бежанији) одређује се назив: улица јапанска;

– Улици једанаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица италијанска;

– Улици деветој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица шпанска;

– Улици десетој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица чешка;

– Улици осмој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица словачка;

– Улици тринаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица кипарска;

– Улици дванаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица Швејкова;

– Улици петој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица пролећног цвећа;

– Улици седмој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица сремскокарловачка;

– Улици (новој саобраћајници) која спаја улицу Јурија Гагарина са Булеваром црвене армије и пролази ободом насеља Белвил одређује се назив: Улица Марка Христића;

– Улици првој десно од улице Омладинских бригада према центру Новог Београда одређује се назив: Улица Уроша Мартиновића;

– Улици која почиње од голубиначке (старо насеље Ледине) и иде паралелно са Сурчинском одређује се назив: Улица новобеоградских градитеља;

– Улици другој паралелно од улице Сурчински пут и управној са улицом Паула Клеа одређује се назив: Улица Владимира Погачића;

– Улици другој десно од улице Новобеоградских градитеља и иде до Сурчинске улице одређује се назив: Улица 11. априла;

– Улици првој паралелно (са леве стране) са улицом Сурчински пут одређује се назив: Улица Универзијаде;

– Улици првој паралелно (према Сурчину) од улице „Руског пилота” одређује се назив: Улица Вили Бранта;

– Улици првој паралелно са улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица Орсона Велса;

– Улици која се налази између улица Вилија Бранта и Константина Данила и паралелна са њима одређује се назив: Улица Адама Богосављевића;

– Улици другој паралелно од улице Пастернакове одређује се назив: Улица лончарска;

– Улици првој десно од новоименоване улице Уроша Мартиновића, пролази поред постојеће руске школе одређује се назив: Улица Рјепинова;

– Улици управној на улицу Густава Климта одређује се назив: Улица Казимира Маљевића;

– Улици другој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама у правцу улице Берачке одређује се назив: Улица Ван Гога;

– Улици трећој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са претходном одређује се назив: Улица Рубенсова;

– Улици четвртој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са претходном одређује се назив: Улица оџачарска;

– Улици другој лево од Берачке и паралелна са Пастернаковом одређује се назив: Улица Бохумила Храбала;

– Улици првој десно (односно управној на њу) од улице Константина Данила одређује се назив: Улица Албрехта Дирера;

– Улици првој паралелно са претходном одређује се назив: Улица Тицијанова;

– Улици првој лево од улице Константина Данила одређује се назив: Улица Воденичарска;

– Улици четвртој лево од Константина Данила између улица Едварда Мунка и Марка Шагала одређује се назив: Улица шеширџијска;

– Улици првој паралелно са улицом Исака Сингера одређује се назив: Улица Браће Настасијевић;

– Улици првој лево, управној на улицу Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица Бране Петровића

– Улици другој лево, паралелно са претходном одређује се назив: Улица Николаја Берђајева;

– Улици другој лево од Берачке улице одређује се назив: Улица Пастернакова;

– Улици Четвртој паралелно од улице Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Марка Шагала;

– Улици шестој паралелно са улицом Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Густава Климта;

– Улици првој паралелно са улицом Тицијановом одређује се назив: Улица Едварда Мунка;

– Улици петој паралелно од улице Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Василија Кандинског;

– Улици првој десно од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Паула Клеа;

– Улици трећој лево од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица Пола Гогена;

– Улици која почиње од Сурчинске десно паралелној са улицом Христифора Жефаровића одређује се назив: Улица Тулуз-Лотрека;

– Улици првој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Исака Сингера;

– Улици другој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Тимочке Буне;

– Улици трећој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Инђијска;

– Улици четвртој лево од Рембрантове (и управна на ову) и спаја се са Берачком одређује се назив: Улица Рене Магрита;

– Улици четвртој лево од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица ливачка;

– Улици петој лево од улице Новобеоградских градитеља и паралелна са претходном одређује се назив: Улица Радомира Рељића;

– Улици првој десно од улице Сурчинске, при крају „старог насеља” у Лединама одређује се назив: Улица Анри Матиса;

– Улици између улица Анри Матиса и Рембрантове одређује се назив: Улица Андреја Тарковског;

– Улици првој паралелно са претходном одређује се назив: Улица Рембрантова;

– Улици првој десно од улице Сурчинске (на почетку Ледина) одређује се назив: Улица Илије Босиља;

– Улици првој лево од Белфортске улице одређује се назив: Улица Христифора Жефаровића;

– Улици трећој десно од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Јанка Брашића;

– Улици трећој лево од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Александра Вуча;

– Улици петој лево од улице Сурчиинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са Микеланђеловом одређује се назив: Улица Константина Данила;

– Улици шестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица Томаса Мана.

 „Сл. лист града Београда“ број 14/10“

-Улици која почиње од улице Милутина Миланковића, а завршава се спојем са улицом Јурија Гагарина и пролази кроз најновије стамбено насеље „Belville” одређује се назив: Булевар Црвене армије.

„Сл. лист града Београда“ број 2/08“

– Улици Пролетерске солидарности одређује се назив: улица Антифашистичке борбе.

„Сл. лист града Београда“ број 19/07“

– Улици Булевар АВНОЈ-а, одређује се назив – Булевар Зорана Ђинђића.

„Сл. лист града Београда“ број 12/06“

– Улици III булевар одређује се назив : УЛИЦА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА,

-Улици Милутина Миланковића одређује се назив: ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд