Fakulteti

Fakultet dramskih umetnosti

Fakultet dramskih umetnosti

Bulevar umetnosti 20
tel: 2135-684
www.fdu.edu.rs

 

 

 

Visoka turistička škola

Visoka turistička škola

Bulevar Zorana Đinđića 152a
tel: 2698-222, 3196-630, 3196-631
email:
www.visokaturisticka.edu.rs

Viša tehnička škola Novi Beograd

Viša tehnička škola strukovnih studija Beograd

Bulevar Zorana Đinđića 152a
tel: 3193-641, 3193-638
www.visokatehnicka.edu.rs

Megatrend Univerzitet

“Megatrend” Univerzitet

Goce Delčeva 9a Bulevar umetnosti 29
tel: 2145-464, 2203-029, 2203-024, 2145-464
www.megatrend-edu.net

Univerzitet “Union” - Pravni fakultet

Univerzitet “Union” – Pravni fakultet

Goce Delčeva 36
tel: 2095-501
faks: 3196-379
www.pravnifakultet.rs

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum – Fakultet za informatiku i računarstvo

Bulevar Zorana Đinđića 44
tel: 3121-349, 3121- 563
www.dir.singidunum.ac.rs

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd