Činjenice

opstina-novibeog-1

Opština Novi Beograd je zvanično formirana 1952. godine, a istorijski tragovi o naseljavanju današnje teritorije Novog Beograda datiraju iz vremena turske vladavine. Selo Bežanija se pominje 1713. u Kruševskom pomeniku sa 32 porodična domaćinstva. Između dva rata se formira naselje, a 1948. godine počinje izgradnja današnjeg Novog Beograda.

Prostire se na površini od 4.096 hektara, na ulivu Save, najveće reke Balkanskog poluostrva, u Dunav, najveću evropsku reku, na nadmorskoj visini između 72 i 110 metara.

Broj stanovnika

Prema poslednjem popisu iz 2011. godine ima 214.506 stanovnika ( sa stalnim prebivalištem).
Procena MUP-a: do 300.000

Novi Beograd je dominantno visokourbana opština sa preko 200 solitera, 600 velikih objekata i 91.000 stanova, 19 osnovnih škola, šest srednjih, dve više škole, tri fakulteta i sa najvećim Univerzitetskim gradom na Balkanu.

Lična karta

 • Opština Novi Beograd je deo teritorije grada Beograda u kojoj se vrše poslovi lokalne samouprave utvrđeni Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom grada Beograda i Statutom gradske opštine Novi Beograd.
 • Ima 18 mesnih zajednica
 • Skupština opštine Novi Beograd ima 67 odbornika, i to: 26 odbornika iz Demokratske stranke, 16 odbornika iz Srpske napredne stranke,  pet odbornika sa liste Socijalističke partije Srbije,  sedam odbornika iz Demokratske stranke Srbije,  četiri odbornika Liberalno demokratske partije, četiri odbronika Nove demokratske stranke i pet odbornika van odborničkih grupa.

Razvijenost privatnog sektora

Privatni sektor je poslednjih godina u potpunosti potisnuo društveni. U Novom Beogradu posluje oko 5.000 preduzeća i 7.580 zanatskih i trgovačkih radnji.

Razvojne karakteristike Novog Beograda

 • Veoma pogodan geografski položaj
 • Visoko kvalitetna urbanistička lokacija
 • Veliki ljudski resursi
 • Visok procenat obrazovanog stanovništva
 • Veliki potrošački potencijal
 • Mala zastupljenost industrijske proizvodnje
 • Mala zastupljenost poljoprivredne proizvodnje

Prednosti Novog Beograda

 • Okružen dvema rekama (Sava i Dunav, evro koridor E5)
 • Blizina aerodroma i međunarodnih autoputeva (evro koridor E10)
 • Razvijen železnički saobraćaj (evro koridor E7)
 • Blizina železničke i autobuske stanice
 • Slobodno građevinsko zemljište
 • Razvijen privatni sektor

Obrazovanje

 • 35 vrtića Predškolske ustanove „11.april“
 • 20 osnovnih škola
 • šest srednjih škola (dve gimnazije, grafička, tehnička, turistička, politehnička)
 • dve više škole i tri fakulteta

Stanovanje

Novi Beograd ima oko 86.000 stanova (81.689 po popisu), površine blizu 5 miliona m2, od čega je 90% opremljeno centralnim ili etažnim grejanjem, i ostalim instalacijama. Prosečna kvadratura iznosi 67 m2.

Zaposlenost

 • U Novom Beogradu je blizu 95.000 građana radno sposobno.
 • Zaposleno je oko 94.000 građana ( u preduzećima i ustanovama 82.899 i kod privatnih preduzetnika 11.182.

Zarade i nacionalni dohodak po glavi stanovnika

Prosečna neto zarada, bez poreza i doprinosa u prvom kvartalu 2014. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila je 55.964 dinara.

Kultura i zdravstvo

U Novom Beogradu se nalaze Muzej savremene umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti, Istorijski arhiv grada Beograda, Međunarodni kongresni centar „Sava“, Poslovni centar Ušće, Genexova poslovna zgrada, simbol Novog Beograda – Zapadna kapija, Atrijum…. Institut za Majku i dete, nekoliko domova zdravlja, klinika Anlave i druge specijalizovane zdravstvene ustanove.

 • Ушће
 • Хотел Хајат
 • Музеј савремене уметности
 • Нови Београд - Блок 37
 • Панорама - Блокови
 • Ušće
 • Hotel Hajat
 • Muzej savremene umetnosti
 • Novi Beograd - Blok 37
 • Panorama - Blokovi

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd