Ambasade

Ambasada Slovačke Republike

Bulevar umetnosti 18
tel: 2223-800
faks: 2223-820

Vladimira Popovića 6, Geneks apartmani
tel: 3012-800
faks: 3118-258
www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/srpski_index.html

Ambasada Australije

Vladimira Popovića 38-40, osmi sprat
tel: 3303-400
faks: 3303-409
www.serbia.embassy.gov.au/bgde/home.html

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd