Вести

| 27.08.2001 - 2:00h

Нова телефонска централа у згради СО Нови Београд

Извршни одбор СО Нови Београд, у сарадњи са Управом јавних прихода – одељење Нови Београд, набавио је нову централу како би Новобеограђани могли брже и лакше да дођу до информација које су им потребне. Досадашња централа, стара двадесет пет година, је већ у тренутку инсталирања била застарела. Дигитална централа има капацитет од 200 бројева, а са јавном централом је повезана преко прикључка од 2 Мгб што пружа могућност да се истовремено обавља тридесет разговора. Сада је могуће и компјутерско контролисање тарифирања приступа. Произвођач централе је америчка фирма ЛУЦЕНТ.
Предност дигиталне централе је што сваки локал може да буде директан телефонски прикључак, па грађани сада могу брже да добију службу коју зову тако што ће позвати број 3106 и локал. На пример, ако неко жели да позове Информативну службу окрене 3106 – и локал 785. Тако ће директно добити везу, без помоћи службеника на централи. Локали који су почињали са бројем 6 су измењени па сада почињу са бројем 8. Нови телефонски број општинске централе је 3106-700.
Ускоро ће се уградити говорни апарат, па ће грађанима бити доступно да окретањем одређених бројева добију снимљене информације. На пример, све што их интересује у вези плаћања пореза моћи ће да сазнају телефонским позивом. Тиме ће се уштедети време грађана и службеника, а смањиће се гужве испред шалтера.
Уградња дигиталне централе је, такође, део ангажовања Општине Нови Београд да општинске службе, у процесу демократизације кроз отвореност и јавност рада, постану јавни услужни сервис Новобеограђана.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд