Вести

| 01.12.2001 - 2:00h

Међународна конференција »Борба против корупције: Стубови друштва и реформа локалне самоуправе«

Жељко Ожеговић, председник Општине Нови Београд, Дарко Мишић, члан Извршног одбора и Драгана Тодоровић, начелник Одељења за привреду, финансије и друштвене делатности, учествовали су на Међународној конференцији »Борба против корупције: Стубови друштва и реформа локалне самоуправе«, 30. новембра 2001. године у Сава Центру.
Конференцију су организовали НВО Европски покрет у Србији и њен колективни члан Транспаренцy Интернатионал Србија.
Директор Транспаренцy Интернатионал за Централну и Источну Европу, господин Миклош Маршал, председавао је Конференцијом, а у њеном раду учествовали су: представници Владе републике Србије и СР Југославије, посланици Народне Скупштине Републике Србије, високи функционери Светске банке, Транспарнцy Интернатионал и представници око тридесет локалних самоуправа, научних институција, невладиних организација, као и представници међународних организација и дипломата акредитованих у Београду.
Рад Конференције се одвијао у оквиру две тематске области. У првом делу, под називом »Стубови друштва« говорило се о »теоријском концепту стубова друштва примењеном на садашњу ситуацију у нашој земљи«. У оквиру студије »Анти-корупцијски стубови друштва – Србија и СРЈ« презентиране су препоруке за вођење политике реформе постојећих институција са циљем сузбијања корупције путем повећања јавности њиховог рада (транспарентности).
У другом делу Конференције, под називом »Реформа локалне самоуправе« представљена су достигнућа у реформи јавних финансија локалних самоуправа у Србији, као и перспективе њиховог развоја, у сарадњи са организацијама цивилног друштва.
Дарко Мишић, члан општинске делегације, представио је учесницима Конференције технолошке иновације које је увела Општина Нови Београд ради боље информисаности, едукације и непосредније комуникације са грађанима, у циљу модернизације њеног рада.
»У условима ограничених материјалних и техничких ресурса, у очекивању доношења новог Закона о локалној самоуправи, наша општина преузела неколико корака на унапређењу свог рада. Први циљ је био да грађане упозна ГДЕ и КАКО могу да остваре своја права и обавести их КОЈЕ су надлежности градских општина. Пружањем свих потребних информација едукујемо грађане, да на општински шалтер или у надлежну службу дођу припремљени, са свим потребним документима, како би себе сачували од непотребних, вишеструких долазака и скратили време чекања при добијању потребних докумената из општинске надлежности. На тај начин смо успели да, у затеченим условима, побољшамо ефикасност општинских служби и општинских службеника.«, истакао је Мишић у свом излагању.
Уграђена је нова дигитална централа, која је побољшала интерну комуникацију између служби и смањила трошкове, висину телефонских рачуна. Општина Нови Београд је прва општина у Србији која је модернизовала свој рад увођењем говорног аутомата. Позивом на број 3106-800 и притиском на одговарајући тастер телефона грађани могу сазнати шта им је потребно за документа из домена надлежности одељења за Општу управу и грађанска стања, Привреду финансије и друштвене делатности, За грађевинске, комуналне и инспекцијске послове и одељења за имовинско-правне и стамбене послове и податке који се тичи издавања радне књижице и признавања статуса изгнаних и прогнаних лица. Током протекле године урађен је веб-сајт Општине, где се у опцији »Водич кроз администрацију« налазе неопходне информације о раду из надлежних општинских служби.
Поред тога, штампан је »Водич кроз општинску управу«, у сарадњи са Трансапренцy Интернатионал Србија, у тиражу од 90.000 примерака, који је грађанима Новог Београда дистрибуиран преко Месних заједница и Скупштина станара. У току је Анкета о раду општинске управе. Према прелиминарним резултатима, од 1000 грађана који су попунили анкетни листић. 86% грађана оценило је рад општине са највишом оценом.
Општина Нови Београд укључена је у програм Транспаренцy Интернатионал Србија, после демократских избора, као посматрач, заједно са још једанаест општина. По оцени Транспаренцy Интернатионал, од свих општина посматрача, Нови Београд се показао као најбољи »новајлија«, јер су општинске власти успеле саме да обезбеде средства и донаторе, и тако заокруже систем информисања и комуникације са својим грађанима.
Нови Београд је четврта општина у Србији која ће од Транспаренцy Интернатионал Србија добити софтверски програм за јавне набавке и буџет. До сада су ти програми спроведени у Кикинди, Нишу и Чукарици.
Европски покрет за Србију, због досадашњих постигнутих резултата, уврстио је Општину Нови Београд у програм сарадње са америчким компанијама. За сада је тим програмом обухваћено двадесет пет општина у Србији.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд