Veće Gradske opštine Novi Beograd

Predsednik Gradske opštine:

Aleksandar Šapić

 

Zamenik predsednika Gradske opštine:

Svetozar Andrić,

 

Predsednik Skupštine Gradske opštine:

Radovan Tvrdišić,

 

Zamenik predsednika Skupštine:

Miloš Knežević,

 

Članovi Veća gradske opštine Novi Beograd:

  1. Dušan Petrić,
  2.  Nemanja Ranković,
  3.  Sofija Maksimović,
  4.  Đorđe Pejčić,
  5.  Nenad Milanović,
  6.  Nataša Stefanović,
  7.  Ana Božić,
  8.  Nikola Šešelj,
  9.  Biljana Živojinović

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd