Odeljenje za inspekcijske poslove

Poslovi Odeljenja:

 • inspekcijski nadzor Komunalne inspekcije nad izvršavanjem zakona i propisa Grada koji se odnose na: obavljanje komunalnih delatnosti; održavanje stambenih zgrada; održavanje i čišćenje javnih površina; opšte uređenje grada; uslove i način postavljanja privremenih objekata; gradske pijace;  držanje domaćih životinja; kućni red u stambenim zgradama; radno   vreme; održavanje javnih zelenih površina; gradsku kanalizaciju i gradski vodovod
 • staranje o održavanju komunalnog reda u gradskoj opštini, sprovođenje   propisa kojima se uređuje komunalni red i izdavanje odobrenja za koja je ovim propisima utvrđena nadležnost gradske opštine, vršenje  inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti u skladu sa posebnom odlukom  Skupštine grada
 • inspekcijski nadzor građevinske inspekcije nad sprovođenjem odredaba   Zakona o planiranju i izgradnji
 • donošenje rešenja za rušenje objekata koji su izgrađeni ili se grade bez odobrenja za izgradnju ili rušenja za izvođenje radova, naloga za obustavu radova ako se objekat ne gradi prema odobrenju za izgradnju ili  rešenju za izvođenje radova, donošenje rešenja o zatvaranju gradilišta ukoliko se objekat gradi, odnosno izvode pripremni radovi bez građevinske dozvole, kao i druge mere propisane zakonom
 • sprovođenje izvršenja po pravosnažnim rešenjima građevinske inspekcije o uklanjanju bespravno podignutih objekata, ili njegovog dela
 • predlaganje programa uklanjanja objekata i odgovora za njegovo izvršenje
 • vršenje nadzora nad korišćenjem objekata
 • vršenje poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Gradska opština
 • vođenje upravnog postupka u predmetima građevinske i komunalne inspekcije.

 

Načelnik Odeljenja

 • priprema program rada i rukovodi radom Odeljenja
 • stara se o zakonitosti i blagovremenom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • potpisuje akta Odeljenja
 • zakazuje prinudna izvršenja
 • daje stručno mišljenje iz delokruga rada Odeljenja
 • sačinjava periodične izveštaje o radu Odeljenja
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave

Odsek komunalne inspekcije

Šef Odseka
Jadranka Petrović

 • donosi program i plan rada inspekcije
 • stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • organizuje rad Odseka
 • rešava složene predmete iz delokruga rada
 • sarađuje sa drugim organima
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

ODLUKE I ZAKONI PO KOJIMA POSTUPA KOMUNALNA INSPEKCIJA GRADSKE OPŠTINE:

ODLUKE I ZAKONI PO KOJIMA POSTUPA KOMUNALNA INSPEKCIJA GRADSKE OPŠTINE

KONTROLNE LISTE :

Kontrolne liste su dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je ovlašćena inspekcija.

BAŠTA- Kontrolna lista 1

RADNO VREME ZANATSTVO I TRGOVINA-Kontrolna lista 1

RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA-Kontrolna lista 1

(2) PRIVREMENI OBJEKTI -Kontrolna lista 1

PIJACE obaveze korisnika-Kontrolna lista 2

KUĆNI RED Kontrolna lista 1

KORIŠĆENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA:

kontrolna lista 1

Kontrolna lista 2

DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Kontrolna lista 1

kontrolna lista 2

kontrolna lista 3

Kontrolna-lista-4

DIMNICARSKE USLUGE: Kontrolna lista 1

Balon hale

TEZGE I DRUGI POKRETNI PRIVREMENI OBJEKTI

KONTROLNE  LISTE- Održavanje čistoće:

Kontrolna lista br 1- Obezbeđivanje kontinuiteta ( za preduzeće-preduzetnika)

Kontrolna lista br 2- Kućno smeće ( za preduzeće-preduzetnika)

Kontrolna lista br 3- Čišćenje i pranje javnih površina ( za preduzeće-preduzetnika)

Kontrolna lista br 4- Kućno smeće ( obaveze korisnika)

Kontrolna lista br 5- Čišćenje javnih površina ( obaveze korisnika)

Kontrolna lista br 6- Zaštita čistoće na javnim površinama

KONTROLNE LISTE- Komunalni red:

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 1

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 2

KOMUNALNI RED- kontrolna lista 3

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 4

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 5

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 6

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 8

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 9

KONTROLNE LISTE- Oglašavanje:

Kontrolna lista 1

kontrolna lista 2

 

NAPOMENA: Kontrolne liste po kojima postupaju inspekcije Uprave grada Beograda nalaze se na linku https://portal.beograd.gov.rs/komisija/KontrolneListe.html

 

 

Odsek građevinske inspekcije

Šef Odseka

 • donosi program i plan rada inspekcije
 • stara se o zakonitom i blagovremenom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • organizuje rad Odseka
 • rešava složene predmete iz delokruga rada
 • sarađuje sa drugim organima
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

KONTROLNE LISTE :

Kontrolne liste su dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je ovlašćena inspekcija.

Kontrolna lista 1-Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova

kontrolna lista 2- Za redovan inspekcijski nadzor po rešenju u skladu sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji

kontrolna lista 3-Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja

kontrolna lista 4-Za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta

kontrolna lista 5-Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta

 

Odsek za izvršenje

Šef Odseka
Nenad Dinić

 •  Donosi predlog plana rada odseka
 •  Stara se o zakonitom i blagovremenom obavljenju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • Organizuje rad odseka
 • Rešava složene predmete iz delokruga rada
 • Sarađuje sa drugim organima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Opštinske uprave

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd