Скупштина општине

Скупштина општине Нови Београд броји 49 одборника.

Одборничке групе:

  1. Александар Шапић- За председника општине Нови Београд-21  одборник
  2. Александар Вучић-Србија побеђује-17 одборника
  3. Доста је било- Саша Радуловић- 5 одборника
  4. За праведну Србију- Демократска странка – 3 одборника
  5.  Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка- 3 одборника

Председник Скупштине градске општине Нови Београд: Александар Шапић

Председник Скупштине градске општине организује рад Скупштине градске општине; сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине градске општине, потписује акте које доноси Скупштина градске општине и врши друге послове утврђене законом и овим статутом.

Секретар Скупштине општине: Зоран Стаменковић

Стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

 

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд