Vesti

| 03.09.2001 - 2:00h

Konferencija za medije u Opštini Novi Beograd, povodom završetka radova na renoviranju osam osnovnih škola

Na konferenciji za medije su učestvovali: gospodin Željko Ožegović, predsednik Opštine Novi Beograd, gospodin Vladan Stojanović, predsednik Izvršnog odbora, gospodin Mauricio Ranali, direktor Evropske agencije za rekonstrukciju, gospodin Dragan Lalić, predstavnik Evropske agencije za rekonstrukciju za Novi Beograd, gospodin Radovan Miljanović, predstavnik IMG-a za Novi Beograd, gospodin mr Vicko Letica, pomoćnik direktora preduzeća “Energoprojekt – Hidroinženjering”, koje je bilo Nadzorni organ programa, gospodin Mića Kostić, iz “Energoprojekta – Hidroinženjeringa“, gospodin Pavle Jovanović, generalni direktor PP “Nikal” (Smederevska Palanka), koje je bilo izvođač radova, gospodin Dimitrijević, NIK “Nikal” i gospodin Milanović, “GIT Milanović”, predstavnici podizvođača radova i gospodin Aleksandar Gargenta, pomoćnik komandira OUP-a Novi Beograd.

Nakon Konferencije za medije delegacije Opštine, donatora, Nadzornog organa i izvođača radova, obišle su škole “Žikica Jovanović Španac” i “Vlada Obradović Kameni”. Predsednik Željko Ožegović je školi na Ledinama, “Vlada Obradović Kameni”, prilikom obilaska, uručio poklon Opštine Novi Beograd, televizor i video.

Skupština opštine Novi Beograd je prvi put ove godine uspela da uđe u program Evropske unije “Škole za demokratsku Srbiju”, u okviru kog je dobila 586.749 nemačkih maraka. Najveći iznos sredstava, 480.749 dem, odvojen je za zamenu dotrajalih prozora i uređenje mokrih čvorova.
Jedan deo sredstava, 106.000 nemačkih maraka, izdvojen je za nabavku školskog inventara. Sve osnovne škole u opštini Novi Beograd dobiće klupe, stolice i table, kako bi opremile bar po jedno odeljenje.
Radovi su završeni na vreme, upravo pred početak nove školske godine. Renovirano je osam novobeogradskih osnovnih škola: “Žikica Jovanović Španac”, “Žarko Zrenjanin”, “Branko Radičević”, “Vlado Obradović Kameni”, “Vladimir Ilič Lenjin”, “Jovan Dučić”, “Đuro Strugar” i “Milan Rakić”.
Podsećamo da je Opština Novi Beograd prva beogradska opština koja je uspešno i u predviđenom roku ispunila sve svoje obaveze u okviru programa i donacije Evropske unije – “Škole za demokratsku Srbiju”.

Novčana sredstva (izražena u nemačkim markama) koja su izdvojena za škole su:
“Žikica Jovanović Španac” (124,441.97); “Vladimir Ilič Lenjin” (77,978.69); “Žarko Zrenjanin” (62,772.42); “Vlada Obradović Kameni” (63,316.39); “Milan Rakić” (45,057.83); “Branko Radičević” (35,959.50); “Jovan Dučić” (36,204.77) i “Đuro Strugar” (37,467.24).

Posebno želimo da istaknemo koliko je važno sačuvati ono što je urađeno kako bi Opština Novi Beograd i dalje mogla da konkuriše i učestvuje u novim programima i donacijama Evropske unije. Za obnovu svih škola u Novom Beogradu potrebno je više od pet miliona nemačkih maraka, pa je svaka donacija dobrodošla. Zato apelujemo na direktore škola i roditelje da usmeravaju decu da čuvaju ono što služi, pre svega, njima.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd