Вести

| 02.10.2001 - 2:00h

Јавни сервис грађана

Обавештавамо грађане Новог Београда да ће шалтерска служба за оверу преписа, потписа и рукописа, од 1. октобра 2001. године, сваког понедељка радити продужено, до 18,00 часова.
Ово је још један корак ка побољшању рада општинских служби и прилагођавању њиховог радног времена потребама грађана наше општине. Подсећамо да је почетком септембра у згради Општине почела да ради нова дигитална телефонска централа, која омогућава брже и једноставније добијање надлежних служби.
У току је уградња говорног аутомата са свим потребним информацијама.
До половине октобра свако новобеоградско домаћинство (око 80.000) добиће »Водич кроз општинску управу«, који ће корисницима омогућити лакше сналажење приликом издавања докумената која су у надлежности Општине.
Први ниво на коме се грађанин сусреће са државом је Општина. Основни циљеви демократске власти су да у процесу транзиције модернизује рад општинске управе и постане јавни сервис грађана.

Вести

| 01.08.2001 - 2:00h

Јавни сервис грађана

Извршни одбор СО Нови Београд, у сарадњи са Управом јавних прихода – одељење Нови Београд, набавио је нову телефонску централу која ће заменити постојећу, стару двадесет пет година.
По мишљењу стручњака постојећа централа је већ у тренутку инсталирања била технички и технолошки застарела. Уградња нове дигиталне централе са капацитетом од 200 бројева је у току, а планирано је да се до краја августа пусти у рад. Произвођач је америчка фирма ЛУЦЕНТ.
Циљ уградње ове софистициране телефонске централе је да грађани Новог Београда брзо и лако могу да дођу до свих обавештења која су им потребна. Општинске службе биће приступачније Новобеограђанима, који неће морати по неколико пута да долазе на шалтере само због информација. Централа ће бити повезана са јавном централом преко прикључка од 2 Мгб, а то значи да ће преко њега моћи да се обавља тридесет истовремених разговора, чиме ће се повећати могућност бржег добијања траженог броја. Такође, постоје могућности да сваки локал буде директан телефонски прикључак и да се компјутерски контролише тарифирање приступа. У другој фази доградњом прикључка грађанима ће, касније, бити омогућено да на одређеним бројевима преко говорне машине добију снимљене информације. На пример, све што их интересује у вези плаћања пореза моћи ће да сазнају телефонским позивом. Тиме ће се уштедети време грађана и општинских службеника, а смањиће се гужве испред шалтера.
Вредност централе, испоруке и монтаже је милион и шесто хиљада динара.
Основни циљ процеса демократизације је да општинске службе, кроз отвореност и јавност њиховог рада, постану јавни услужни сервис грађана Новог Београда.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд