Правна помоћ

Правна помоћ:

 

Место пријема странака:   канцеларија бр. 89  и 90-други спрат

Радно време са странкама:  радним даном 08,30-13.00

Телефон за информације:  011 785-0-785

Потребна документација:  Лична карта – на увид

Пријем странака :

– услуге давања усмених, бесплатних правних савета пружају се искључиво грађанима са територије градске општине Нови Београд на основу усменог, личног захтева и то  сваког радног дана  од  8,30 до 13,00 часова.

– за састављање поднесака за судске и друге државне органе ( тужбе, жалбе, молбе, пуномоћја, уговоре, предлоге, ургенције, споразуме, пријаве, кривичне пријаве…) се заказује израда по пријему странке за први слободни термин.

Да би остварили право на бесплатну правну помоћ грађани прилажу документ, којим се потврђује статус и то :

  • За кориснике новчане помоћи преко Центра за социјални рад

Доставити: Решење центра за социјални рад

  • За незапослена лица

Доставити: уверење Националне службе за запошљавање или уверење ( потврду ) РФ ПИО

  • За запослене, који примају минималну зараду

Доставити: потврду послодавца о примањима

  • За пензионере са најнижом пензијом

Доставити: последњи чек од пензије

  • За лица, која остварују права у поступку остваривања права везаних за својство ратних или мирнодопских инвалида, инвалида рада или породичног инвалида;

Доставити: решење о инвалидности

  • За избегла и расељена лица

Доставити:избегличку легитимацију, односно легитимацију расељеног лица, пријаву боравка и личну карту

 

За сва остала лица – накнада за услуге пружања правне помоћи износи 50% од износа предвиђеног Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката, на основу чл. 12. Статута градске општине Нови Београд (Сл. лист града Београда, бр. 3/11 и 33/13-пречишћен текст );  Одлуке о пружању правне помоћи у градској општини Нови Београд (Сл. лист града Београда, бр.28/06 )

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд