Naručivanje dokumenata

POŠTOVANI, ZBOG TEHNIČKIH PROBLEMA TRENUTNO NIJE MOGUĆE NARUČIVANjE DOKUMENATA PUTEM INTERNETA.

Poštovani sugrađani, u prilici ste da koristite uslužni servis opštine Novi Beograd ukoliko želite dostavu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana na kućnu adresu.

Naručivanje putem interneta

Jednostavnim klikom mišem na ponuđene opcije otvara se internet stranica sa formularom koji treba popuniti u celosti.

Administrativne takse za sve navedene usluge su:

  1. Za uverenje o državljanstvu potrebno je platiti 740 dinara.
  2. Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na domaćem obrascu cena usluge je: 420 dinara.
  3. Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na međunarodnom obrascu cena usluge je: 690 dinara.

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju se samo na zahtev lica na koga se zahtev ili uverenje odnosi, članovima uže porodice ( bračni drug i deca ), usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima predviđenim Zakonom. 

Na sve ove cene usluga treba dodati još 240 dinara za slanje izvoda na kućnu adresu Post ekspresom uslugom. Ukoliko se naručuje više izvoda istovremeno na istu adresu plaća se samo jedna naknada za uslugu Post ekspresa.

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd