Izvod iz matične knjige venčanih

* Potrebna informacija.

  •   Домаћи
      Међународни

Za uverenje o državljanstvu potrebno je platiti 740 dinara.

Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na domaćem obrascu cena usluge je: 420 dinara.

Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na međunarodnom obrascu cena usluge je: 690 dinara.

Na sve ove cene usluga treba dodati još 24 dinara za slanje izvoda na kućnu adresu Post ekspresom uslugom. Ukoliko se naručuje više izvoda istovremeno na istu adresu plaća se samo jedna naknada za uslugu Post ekspresa. 

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju se samo na zahtev lica na koga se zahtev ili uverenje odnosi, članovima uže porodice ( bračni drug i deca ), usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima predviđenim Zakonom. 

Kalendar događaja Svako označeno polje pokazuje vam događaj na teritoriji opštini Novi Beograd