Извод из матичне књиге рођених

* Потребна информација.

  •   Домаћи
      Међународни

За уверење о држављанству потребно је платити 740 динара.

За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу цена услуге је: 420 динара.

За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу цена услуге је: 690 динара.

На све ове цене услуга треба додати још 24 динара за слање извода на кућну адресу Пост експресом услугом. Уколико се наручује више извода истовремено на исту адресу плаћа се само једна накнада за услугу Пост експреса. 

Изводи из матичних књига и уверења издају се само на захтев лица на кога се захтев или уверење односи, члановима уже породице ( брачни друг и деца ), усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима предвиђеним Законом. 

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд