Вести

| 27.07.2001 - 2:00h

Допунски избори на Новом Београду 23.09.2001.године Кликнути на наслов.

Допунски избори за три дборника Скупштине општине Нови Београд на Изборним јединицама 16, 26 и 34. као и за једног одборника Скупштине града Београда на Изборној јединици НОВИ БЕОГРАД 5, РАСПИСАНИ СУ ЗА 23. СЕПТЕМБАР 2001. године.
Грађани који имају бирачко право, најкасније на 15 дана од одржавања избора, до 07 СЕПТЕМБРА 2001. године, до 2400 часа, могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, писмено или усмено са потребним доказима (лична карта, изводи из матичних књига…).
После 07. СЕПТЕМБРА 2001. године, грађани могу поднети захтев за промену у бирачком списку ИВ општинском суду у Новом Београду, а на основу добијеног уверења од Одељења за општу управу општине Нови Београд, и то најкасније 48 сати пре дана одређеног за одржавање избора ( 20. септембар 2001. године до 24,00 часа ).
УВИД И СВЕ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ВРШИÆЕ СЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕОГРАД, Булевар Михаила Пупина 167, И спрат, соба 19, од 8,00 до 16,00 часова сваког радног дана.

ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 16
БМ 024 – ЦМЗ „БЛОК 30“, Булевар АВНОЈ-а 64
Обухвата: Шпанских бораца 2-18 и Булевар АВНОЈ-а 64-76.

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 26
БМ 045 – Подрум, Народних хероја 8
БМ 046 – ОШ „Нови Београд“, Народних хероја 12
Обухвата: Студентска 1-37б; Народних хероја 4-20 и
Париске комуне 15-33.

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 34
БМ 059 – ОШ „Марко Орешковић“, Отона Жупанчића 30
БМ 060 – ОШ „Марко Орешковић, Отона Жупанчића 30
Обухвата: Булевар Михаила Пупина 183-207.

ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ГРАДА БЕОГРАДА

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА НОВИ БЕОГРАД 5
ОБУХВАТА СЛЕДЕÆЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ: 18, 19, 25, 26 И 27
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 18
БМ 028 – Заједничка просторија, Омладинских бригада 18
Обухвата:Омладинских бригада 2-18, ББ; Париске комуне 1-5 и Булевар Михаила Пупина 165.
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 19

БМ 029 – ОШ „Душко Радовић“, Булевар АВНОЈ-а 112
БМ 030 – ОШ „Душко Радовић“, Булевар АВНОЈ-а 112
Обухвата: Париске комуне 7-13,; Народних хероја 1-17 и Булевар АВНОЈ-а 106-120.
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 25

БМ 042 – ОШ „Иван Гундулић“-трпезарија, Народних хероја 12
БМ 043 – ОШ „Иван Гундулић“-каб. за хемију, Народних хероја 12
БМ 044 – ЦМЗ „Царина“ , Народних хероја 30
Обухвата: Бул. АВНОЈ-а 122-140 и 155-217; Бул. А. Чарнојевића 164-186; Народне омладине 2-14 и 1-3, 19; Ваздухопловна 2 и 5-19; Јоже Влаховића 2; Аутопут за Загреб 2-6; Тошин бунар 143-161А; Студентска 39-43 и Народних хероја 22-42А.
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 26

БМ 045 – Подрум, Народних хероја 8
БМ 046 – ОШ „Нови Београд“, Народних хероја 12
Обухвата: Студентска 1-37Б; Народних хероја 4-20 и
Париске комуне 15-33.
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 27

БМ 047 – Сала, Париске комуне 53
БМ 048 – Друштвена просторија, Париске комуне 41
Обухвата: Излетнички пут 18-24; Тошин бунар 156-174А и 141; Париске комуне 35-69; Студентска 4-14, Булевар АВНОЈ-а 154-168.

Нови Београд,
23.јул 2001

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд