Вести

| 26.06.2008 - 2:00h

Анкета о раду Општинске управе

У Општини Нови Београд и у Општинском услужном центру у Блоку 70 у току је анкетирање грађана о раду Општинске управе. Новобеограђани своје мишљење и оцену о раду општинске администрације могу дати попуњавањем анкетних листића – упитника, који се налазе на инфопултовима и у шалтер салама Општине и ОУЦ-а у Блоку 70. Анкета се спроводи седми пут за редом и анонимна је, а грађани своје податке могу оставити само уколико то желе.
Као и претходних година анкета има за циљ не само да провери ефикасност и квалитет рада Општинске управе, већ и да грађани дају своје предлоге и мишљење, који су веома драгоцени јер се и на основу њих унапређује рад локалне управе и уводе нове услуге.
Анкетни листићи су на инфопултовима доступни свим грађанима који користе било коју услугу Општинске управе. Своје мишљење грађани могу да дају оценом од 1 до 5. Претходних година оцене грађана о раду Општинске управе биле су високе, као и у 2007. години када је рад општинских органа оцењен са 4,4.
Анкетом се оцењује искључиво рад Општинске управе, а не и других републичких и градских органа који се налазе у згради општине, што грађани често не разликују – Пореске управе, Управе јавних прихода, Војног одсека, Судије за прекршаје, а у ОУЦ-у Службе катастра.
Оцењивање Општинске управе трајаће у наредне три недеље, а након тога ће је анализирати посебна комисија. Резултати ће као и претходних година послужити унапређењу рада, побољшању услуга и комуникације са грађанима.

Вести

| 11.06.2007 - 2:00h

Анкета о раду Општинске управе

У општини Нови Београд у току је анкетирање грађана о раду општинске управе. Новобеограђани своје мишљење и оцену о раду општинске администрације могу дати попуњавањем анкетног листића на инфо пулту у згради општине или у Општинском услужном центру у блоку 70. Анкетирање је почело прошле недеље и за првих недељу дана своју оцену је дао 131 грађанин у згради општине и 51 у блоку 70. Анкета се спроводи шесту годину за редом, и анонимна је јер грађани своје податке могу оставити само уколико то желе.
Као и претходних година анкета има за циљ не само да провери ефикасност и квалитет рада општинске управе већ и да грађани дају своје предлоге, сугестије и мишљења која су, поред оцене рада, веома драгоцена јер се на основу њих уводе нове услуге. Тако је на основу предлога новобеограђана рад шалтера за оверу преписа, дописа и докумената продужен до 18,00 сати сваког радног дана.
Анкетни листић- Упитник о раду општинске управе доступан је на инфо пулту свим грађанима који користе било коју од услуга општинске управе.
Пошто се у општинској згради налазе и службе других, републичких органа, као што је пореска управа, војни одсек, судија за прекршај, а грађани углавном не праве разлику између тих служби на листићу се налази и питање коју службу анкетирани посећује.
Овом анкетом искључиво се проверава рад општинских служби, али не и осталих служби које се налазе у згради општине.
На анкетном листићу налази се и питања “у којој сте служби били”, “са киме сте разговарали” „да ли је неко примљен преко реда“, „колико сте задовољни обављеним послом”, “колико вам је требало времена да завршите посао“.
Своје мишљење грађани могу исказати оценом од 1 до 5. На анкетном листићу налазе се и питања о томе колико грађани користе постојеће услужне сервисе – електронски прозивни систем у шалтер сали, говорни аутомат и доставу докумената на кућну адресу и услуге у општинском услужном центру у блоку 70.
Поред одговора на питање грађани могу дати и своје примедбе или сугестије. Резултате анкете анализираће посебна комисија, а они ће послужити унапређењу рада, побољшању услуга и комуникације са грађанима.

Вести

| 04.10.2001 - 2:00h

Анкета о раду општинске управе

Сваки Новобеограђанин који дође у Општину добиће анкетни листић, преко ког ће моћи да искаже своје мишљење и оцени рад Општинске управе. Грађани ће, такође, моћи да дају своје примедбе и предлоге. Циљ Анкете је побољшање рада Органа Општинске управе.
Подсећамо да од 1. октобра 2001. године шалтерска служба за оверу преписа, потписа и рукописа сваког понедељка ради продужено, до 18,00 часова.
Ово је још један корак ка побољшању рада општинских служби и прилагођавању њиховог радног времена потребама грађана наше Општине. Почетком септембра у згради Општине почела је да ради нова дигитална телефонска централа, која омогућава брже и једноставније добијање надлежних служби.
У току је уградња говорног аутомата са свим потребним информацијама.
До половине октобра свако новобеоградско домаћинство (око 80.000) добиће »Водич кроз општинску управу«, који ће корисницима омогућити лакше сналажење приликом издавања докумената која су у надлежности Општине.
Први ниво на коме се грађанин сусреће са државом је Општина. Основни циљеви демократске власти су да у процесу транзиције модернизује рад општинске управе и постане јавни сервис грађана.

Календар догађаја Свако означено поље показује вам догађај на територији општини Нови Београд